Lemvig Bykirke

Menighedsprofil

Lemvig Bykirke er et fællesskab af mennesker, der gerne vil "tjene Gud og lade os tjene af Ham”. – Vi ønsker at ”vandre sammen” – børn, unge og voksne – i et liv sammen med Gud. Være menighed, hvor alle udrustes til tjeneste og har en tjeneste.

Vi mødes til gudstjeneste på Klippen i Lemvig.

Menighedens grundlag og fundament

Bibelen – Guds inspirerende og urokkelige ord.

Vi er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger på det samme bekendelsegrundlag som Den danske Folkekirke. Menigheden er tilsluttet Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) og Indre Mission.

Menighedens vision

Vi ønsker gennem gudstjenestefejring og menighedens fællesskab, at børn, unge og voksne må lære Jesus at kende og kalde enhver til tjeneste i menighed og dagligdag.
Vi ønsker gennem en klar, nærværende og bibeltro forkyndelse, ved nadver, dåb, bøn og lovsang, at kalde til personlig tro på Jesus og fastholdelse i vor dåbs pagt. –

At alle må trives og glædes i fællesskabet, så det opleves som en gave, man ikke kan undvære.

At deltage i menighedens gudstjenester kræver intet medlemskab. Gudstjenesterne er således åbne for alle, som har behov og interesse herfor.

Der er lukket for kommentarer.