Velkommen til gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste i Lemvig Bykirke


Familiegudstjeneste Palmesøndag d.  25. marts kl. 10.30


v/ Pastor Brian Christensen


Her kan du hente det seneste kirkeblad:kirkeblad februar 2018 - april 2018


Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lemvig Bykirke, søndag den 15.4.2018 efter gudstjenesten


kl. 10.30


Dagsorden ifølge vedtægterne:


1. Valg af dirigent og referent


2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år og planer for det følgende år


3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budgettet for det kommende år


4. Drøftelse og godkendelse af beretning, regnskab og budgettet


5. Fastsættelse af det årlige kontingent.


6. Behandling af indkomne forslag jf. stk. 4


7. Valg til bestyrelsen. På valg er:


- Randi Aillaud (modtager genvalg)


- Marianne Eriksen (modtager genvalg)


- Arne Aalbæk (modtager genvalg)


8. Valg af revisorer


9. Eventuelt


Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.


Kandidatforslag til bestyrelsesvalget med kandidatens tilslutning skal ligeledes være bestyrelsens formand skriftlig i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.


De fleste gudstjenester livestreames her: www.facebook.com/Lemvigbykirke/


Alle er hjertelig velkomne.


Vi holder Gudstjeneste i Klippen, Østerbrogade 5a i LemvigUdgivet i Nyhed | Skriv en kommentar

Lemvig Bykirke

Velkommen til Lemvig Bykirkes hjemmeside!

Her kan du finde information om:

- Lemvig Bykirke – Hvem er vi?
- Hvad er det vi vil? - Kirkens mål og visioner.

Velkommen som medlem i LEMVIG BYKIRKE!
INDMELDELSE 100 KR. – KLIK HER>>!
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Kirkebil

Er man ikke så godt gående eller på anden måde ikke har mulighed for selv at komme til gudstjeneste i Lemvig Bykirke, så har man mulighed for at blive hentet i bil. Hvis man ønsker det, så kan man kontakte Pastor Brian Christensen på 29433137.
Gerne senest fredag før gudstjenesten
Udgivet i Nyhed | Skriv en kommentar