Velkommen til gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste i Lemvig Bykirke

Søndag d. 26. februar kl. 10.30

v/ Pastor Brian Christensen

Familiegudstjeneste med tøndeslagning

Her kan du hente det seneste kirkeblad: kirkeblad februar 2017 - april 2017

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i Lemvig Bykirke søndag den 19.3.2017 efter gudstjenesten, der er kl. 10.30.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Generalforsamlingens accept af, at generalforsamlingen i år afholdes i marts måned, selv om vedtægterne foreskriver, at generalforsamlingen skal afholdes i april måned.
3. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år og planer for det følgende år
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budgettet for det kommende år
5. Drøftelse og godkendelse af beretning, regnskab og budgettet
6. Fastsættelse af det årlige kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.


Vi holder Gudstjeneste i Klippen, Østerbrogade 5a i LemvigUdgivet i Nyhed | Skriv en kommentar

Lemvig Bykirke

Velkommen til Lemvig Bykirkes hjemmeside!

Her kan du finde information om:

- Lemvig Bykirke – Hvem er vi?
- Hvad er det vi vil? - Kirkens mål og visioner.

Velkommen som medlem i LEMVIG BYKIRKE!
INDMELDELSE 100 KR. – KLIK HER>>!
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Kirkebil

Er man ikke så godt gående eller på anden måde ikke har mulighed for selv at komme til gudstjeneste i Lemvig Bykirke, så har man mulighed for at blive hentet i bil. Hvis man ønsker det, så kan man kontakte Pastor Brian Christensen på 29433137.
Gerne senest fredag før gudstjenesten
Udgivet i Nyhed | Skriv en kommentar